Konstruktionspaneler

CEWOOD-konstruktionspaneler tillverkas i Lettland, av ett naturligt material som är vänligt mot både miljön och hälsan. Tack vare naturmaterialet skapar panelkonstruktioner ett trevligt mikroklimat som är typiskt för en miljö med naturlig träfinish. Under användning förlorar konstruktionspanelerna inte sina egenskaper – detta material har nu testats i Europa under mer än 100 år och i Lettland i mer än 50 år. Panelerna har hög termisk tröghet, så att de kan skydda lokaler mot snabba temperaturförändringar.

De CEWOOD-utvecklade konstruktionspanelerna erbjuder rationella lösningar för värmeisolering, ljudabsorption och avgränsning i både nya byggnader och renoveringsprojekt.
Träulsbredd:
3.0 mm
Paneltjocklek:
25, 50, 75 och 100 mm
Storlek:
2400 x 600 mm
Cement:
Grå portlandcement
Värmeledningsförmåga:
Λ = 0,066 W/m•ׄK
Specifik värme:
c = 2 100 J(kg•K)
Brandsäkerhetsklass:
B-s1, d0

Se mer information om tekniska specifikationer för akustiska paneler och deras tillämpningsområden i avsnittet 'Nedladdningar’.