Latvijas Universitātes Zinātņu māja

 LU Zinātņu centrs ir Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes kā arī Medicīnas fakultātes un sešo zinātnisko institūtu kopīgais akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 3, Rīgā.
 Ņemot vērā ēkas fakultāšu novirzienus, interjerā ir akcentēta industriālā pieeja - telpas ir plašas, ar paaugstinātiem griestiem un redzamām komunikācijām. Lai panāktu šādos projektos nepieciešamo B skaņas absorbcijas grupu, kā viens no risinājuma elementiem tikai izvēlētas CEWOOD PLUS melni krāsotas akustiskās plātnes, kuras ir montētas tieši pie monolītā pārseguma. CEWOOD PLUS risinājumu veido akustiskā plātne un rūpnieciski iestrādāts 30 mm minerālvates slānis.

Izmantotie materiāli:

CEWOOD Plus Akustiskā plātne
Skaidas platums: 1.0 mm
Plātnes biezums: 25 mm
Minerālvates slāņa biezums: 30 mm
Plātnes izmērs: 1200x600mm
Krāsa: Melna
Profils: P5
Apjoms: 4400 m2